Υπολογιστής Οικονομίας

Εισαγωγή Στοιχείων

Αριθμός οχημάτων
όχημα
Eτήσια διάνυση
Km
L/100 Km
Tιμή Unleaded
€ ανά L
Τιμή CNG:
€ ανά Kg
Κόστος μετατροπής ή επιπλέον κόστος απόκτησης οχήματος CNG
€ ανά όχημα

Αποτελέσματα

Κόστος καυσίμων ανά έτος

με χρήση CNG
με χρήση Unleaded
Εξοικονόμηση από τη χρήση καυσίμου CNG:
71.200,71€
ανά έτος
Αποπληρωμή κόστους μετατροπής ή επιπλέον κόστους απόκτησης οχήματος CNG σε:
6
μήνες
Μείωση εκπομπών CO2:
40,2
τόνους ανά έτος

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Η εξοικονόμηση υπολογίζεται βάσει σειράς παραδοχών και των στοιχείων που εισάγει ο χρήστης. Λαμβάνεται υπόψη 15% υποβάθμιση στην οικονομία καυσίμου για το φυσικό αέριο έναντι των Diesel, Unleaded και LPG. Η πραγματική εξοικονόμηση μπορεί να ποικίλει, καθώς εξαρτάται από πλήθος παραγόντων συμπεριλαμβανομένου του φορτίου, του τύπου εξοπλισμού, της οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού, των οδικών συνθηκών, της ταχύτητας του οχήματος, του χρόνου αδράνειας, κ.λπ. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα με καύσιμο Diesel, η αναλογία Diesel/CNG για τη λειτουργία τους μετά την μετατροπή, λαμβάνεται ίση με 50/50.