Υποβολή αίτησης επιδότησης

Στοιχεία Αιτούντος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Επισυνάψτε εδώ το έγγραφο της παραγγελίας του αυτοκινήτου σε μορφή pdf ή jpg (ΜΑΧ: 10ΜΒ)

Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη προκαταβολής σε μορφή pdf ή jpg (ΜΑΧ: 10ΜΒ)

Η επεξεργασία των στοιχείων σας γίνεται υπό τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (GDPR), αλλά και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του έργου της Επιδότησης Αγοράς Νέου Αυτοκινήτου Ι.Χ. Διπλού Καυσίμου Φυσικού Αερίου-Βενζίνης, την ανάδειξη των επιδοτούμενων συμμετοχών και τη χορήγηση της επιδότησης.

H συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
No announcement available or all announcement expired.