Εταιρεία

ΔΕΠΑ Α.Ε.

Η ΔΕΠΑ Α.Ε εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια μεγάλη ενεργειακή επένδυση μέσω ενός έργου βασικής υποδομής , με λογιστική αξία 1,5 δις ευρώ, που έφερε φυσικό αέριο από τη Θράκη ως την Αττική και σε όλα τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της ηπειρωτικής χώρας.

Η ΔΕΠΑ Α.Ε., με πολύχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελεί ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό Όμιλο εταιρειών, με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Πρωτοπόρος στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή μέσα σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον, προχωρά ήδη στην ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων για αεριοκίνηση Ι.Χ. οχημάτων σε όλη την Ελλάδα, στοχεύοντας το επόμενο εξάμηνο να ιδρύσει άλλα 10-12 πρατήρια φυσικού αερίου για δημόσια χρήση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και το Βόλο.

Το προϊόν που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή είναι γνωστό με το όνομα FISIKON.