Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο μείγμα υδρογονανθράκων που εξορύσσεται από υπόγειες κοιλότητες. Εξαιτίας των ιδιοτήτων του, υπερέχει έναντι των υπολοίπων πρωτογενών μορφών ενέργειας και γι’ αυτό, αποτελεί βασική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, παράλληλα, θεωρείται το καύσιμο του 21ου αιώνα και συγχρόνως γέφυρα μετάβασης από τις συμβατικές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, συμβάλλει καθοριστικά στη θωράκιση του τρίπτυχου “Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία” που αποτελεί αναγκαίο συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης.

  Γιατί υπερέχει:

 • Επιτυγχάνει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση από όλα τα άλλα καύσιμα σε όλους τους τομείς της παραγωγής, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους
 • Είναι πολύ πιο φιλικό στο περιβάλλον, καθώς επιβαρύνει κατά τουλάχιστον 38% λιγότερο από τον άνθρακα, 28% λιγότερο από το μαζούτ και 24% από το πετρέλαιο ντίζελ.
 • Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, ευκολία χρήσης και διαχείρισης σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, τόσο στις οικιακές όσο και στις εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

 

 • Η τιμή του πετρελαίου είναι εξαιρετικά ασταθής και με ανοδικές τάσεις μακροπρόθεσμα ειδικά μετά την τελευταία μεγάλη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση και σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης (από αναπτυσσόμενες χώρες) χωρίς αντίστοιχη αύξηση των εκτιμώμενων αποθεμάτων.
 • Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις προωθούν το φυσικό αέριο ως τη βάσει μιας ενεργειακής πολιτικής η οποία θα είναι απαγκιστρωμένη από την εξάρτηση που δημιουργείται από την εισαγωγή πετρελαιοειδών.
 • Ακόμη και σε πολλές πετρελαιοπαραγωγές χώρες όπως το Ιράν ή η Βενεζουέλα υπάρχουν ενεργές πολιτικές για την ενθάρρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στις εγχώριες αγορές τους με στόχο την αύξηση των εξαγωγών τους σε πετρέλαιο.
 • Το φυσικό αέριο είναι το μόνο άφθονο, φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμο καύσιμο ήδη κατασκευασμένη την αναγκαία υποδομή σε πληθώρα χωρών με απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών του παγκόσμιου στόλου οχημάτων για τα επόμενα 40 χρόνια.
 • Ο παγκόσμιος μέσος όρος για το κόστος του καυσίμου δείχνει ότι η οδήγηση ενός οχήματος φυσικού αερίου επιτυγχάνει ποσοστό εξοικονόμησης 66% έναντι της χρήσης ενός οχήματος βενζίνης και 33% έναντι του ντίζελ.
 • Οι χώρες με αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο (που πρέπει δηλαδή να εισάγουν ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών τους) μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικούς χρηματικούς πόρους αν υποκαταστήσουν εισαγωγές πετρελαιοειδών με ενεργειακά ισοδύναμες φυσικού αερίου. Εκτιμάται κατά μέσο όρο μείωση 50% στο κόστος καυσίμου για το φυσικό αέριο (LNG) έναντι των υγρών καυσίμων όπως το ντίζελ (ισοδύναμο ανά μονάδα ενέργειας).