Επιδότηση Αγοράς Νέου Αυτοκινήτου Ι.Χ.
Διπλού Καυσίμου Φυσικού Αερίου -Βενζίνης


Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων επιδότησης οχημάτων CNG Ι.Χ. δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Η δράση ολοκληρώθηκε στις 31.12.2018 λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.


Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου Ι.Χ. διπλού καυσίμου Φυσικού Αερίου (CNG) – Βενζίνης και είναι προσφορά της ΔΕΠΑ ΑΕ. Απευθύνεται σε ιδιώτες, που θέτουν την ασφάλεια και την οικονομία στις μετακινήσεις τους ως προτεραιότητα.

Συμπληρώνοντας την αίτηση επιδότησης δηλώνετε πως επιθυμείτε να κινείτε το επιδοτούμενο όχημα με φυσικό αέριο και δέχεστε να διατηρείτε στην εξωτερική πλευρά του, διακριτικό σήμα του Fisikon που θα σας αποστείλουμε με την παραλαβή του οχήματος.

Η επιδότηση ισχύει για αγορά οχήματος από ένα αγοραστή με πλήρη κυριότητα του οχήματος.

Η έναρξη ισχύος του προγράμματος ορίζεται στις 9-11-18 και διαρκεί μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού προϋπολογισμού ή μέχρι 31/01/19 (ότι έρθει πρώτο), για την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος. Αφορά αυστηρά παραγγελίες αυτοκινήτων που γίνονται αποδεδειγμένα από τις 9/11/18 και μετά.

Η υποβολή αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας fisikon.gr και πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισμού θα ανακοινωθεί από το ίδιο site ο τερματισμός του προγράμματος.

Επιδότηση

Το πρόγραμμα επιδοτεί όλα τα μοντέλα καινούργιων αυτοκινήτων που καταναλώνουν καύσιμο CNG και είναι αγορασμένα από εταιρίες με έδρα την Ελλάδα (με Ελληνικό ΑΦΜ). Το ποσόν επιδότησης ανά μοντέλο αναλύεται στους πιο κάτω πίνακες και επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος μετά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Επίσης μπορούν να συμπεριληφθούν μοντέλα που πιθανόν δεν αναφέρονται ανωτέρω, αλλά θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά εντός του 2019. Στην περίπτωση που το όχημα που σας ενδιαφέρει ανήκει στην κατηγορία αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε προηγουμένως με το Fisikon.gr

Σε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που θα υποβάλετε, (παραγγελία, απόδειξη πληρωμής , τιμολόγιο, άδεια αυτοκινήτου), θα πρέπει σαφώς και ευκρινώς να αναφέρεται ο τύπος του καυσίμου οχήματος (CNG).

Διαδικασία

Η όλη διαδικασία εκτελείται σε δύο βήματα:

1ο Βήμα: Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος με την συμπλήρωση των στοιχείων σας ΕΔΩ.

Μαζί θα επισυναφθεί (σε μορφή pdf) το έντυπο παραγγελίας του οχήματος και η απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής για το συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος CNG.

Μετά την καταχώρηση της αίτησης, εφόσον αξιολογηθεί ως έγκυρη, θα λάβετε με email τον αριθμό της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα εντός 5 εργάσιμων ημερών . Πρέπει να τον καταγράψετε και να τον έχετε διαθέσιμο για την συνέχεια και για κάθε επαφή σας στα πλαίσια της Δράσης.

2ο Βήμα: Όταν το αυτοκίνητο σας παραδοθεί θα στείλετε μέσω του fisikon.gr ΕΔΩ την άδεια του αυτοκινήτου όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία κατόχου (που πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο που κατέθεσε την αρχική αίτηση) και ότι το καύσιμο του οχήματος είναι CNG - Βενζίνη.

Επίσης πρέπει να επισυνάψετε το τιμολόγιο της αγοράς από τον έμπορο, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το μοντέλο, το καύσιμο, ο αγοραστής και το τίμημα.

Λόγοι αποκλεισμού

  • Ο υποβάλλων το αίτημα είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον κάτοχο όπως θα αναγράφεται στην άδεια του αυτοκινήτου.
  • Το μοντέλο δεν είναι διπλού καυσίμου CNG - βενζίνης
  • Ματαίωση αγοράς ή αλλαγή μοντέλου, για οποιονδήποτε λόγο
  • Παραποίηση των δικαιολογητικών για οποιοδήποτε λόγο

Σημειώστε πως η ΔΕΠΑ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ελέγξει και διασταυρώσει ανά πάσα στιγμή και με κάθε νόμιμο πρόσφορο τρόπο, την ορθότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επίσης έχει δικαίωμα να επιβεβαιώσει στοιχεία είτε μέσω αυτοψίας είτε παρουσίασης των πρωτοτύπων εγγράφων πριν την κατάθεση του ποσού επιδότησης.

Εντός μηνός θα έχει επιστραφεί στο δηλωμένο λογαριασμό σας (του οποίου είστε δικαιούχος), το ποσό που αντιστοιχεί στο μοντέλο που αγοράσατε.

Η ΔΕΠΑ έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συλλογή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδοτήσεων ανάλογα με τη πορεία αυτού με σχετική απλή ειδοποίηση στο παρόν site χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ