Διαλέξτε FISIKON για οικονομία

Με 10€ FISIKON διανύετε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις
από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο καύσιμο με το ίδιο ποσό

Το FISIKON είναι 60% - 65% οικονομικότερο από τη βενζίνη,
35% - 40% οικονομικότερο από το υγραέριο
και 25% - 35% οικονομικότερο από το πετρέλαιο

Προτιμήστε FISIKON για ασφάλεια

Κινηθείτε με FISIKON για καθαρότερο περιβάλλον

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ